مقاله


کد مقاله : 13921030112111638

عنوان مقاله : رتبه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد بر اساس شاخص‌های EFQM

نشریه شماره : 40 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 1638

فایل های مقاله : 502 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میثم جعفری اسکندری Meisam_jafari@pnu.ac.ir استادیار دکترا
2 علیرضا علی احمدی Aliahmadi@iust.ac.ir استاد دکترا
3 غلامحسین خالقی Khaleghi@iust.ac.ir مربی دانشجوی دکترا
4 محمدحسن کامفیروزی Kamfirozi@ind.iust.ac.ir - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها به عنوان یکی از فرایند‌هاي مهم و اصلی تلقی می‌شود. شرکت‌ها سالانه منابعی را برای این امر تخصیص می‌دهند.ارزیابی عملکرد در فرایند طرح‌ریزی راهبردي برای تحلیل محیط و همچنین برای بازخوردگیری از فرایند در انتها و اصلاح برنامه نقش اساسی را ایفا می‌کند. در این مقاله قصد داریم تا به رتبه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در یکی از مراکز رشد بر طبق شاخص‌های EFQM بپردازیم. این امر با استفاده از روش‌هاي تصمیم‌گیری با معیار‌هاي چندگانه انجام خواهد شد. الگوی پیشنهادی توانايی تعامل با شرایط عدم قطعیت را به نحو بالايی دارا می‌باشد. همچنین استفاده از نظریه بازی‌ها نیز در انعطاف‌پذیری بیشتر مدل کمک شایانی می‌کند. به همین منظور با استفاده از سری زمانی خاکستری و بازی‌هاي با همکاری سعی نموده‌ایم تا عدم قطعیت محیط را مبتنی بر رویکرد مکتب تکرارگرایی کنترل نماییم. از این رو در شش دوره زمانی نظرات خبرگان را بر مبنای اعداد خاکستری سه پارامتره جمع‌آوری نمودیم و با وزن دهی به هر دوره زمانی بر مبنای بازی‌هاي با همکاری پارامترهای جدول تصمیم را به دست آوردیم. معیار‌هاي استفاده شده، معیار‌هاي مطرح شده در مدل EFQM می‌باشد. سپس با استفاده از تلفیق روش‌های وزن دهی بولزای و تاکسونومی عددی خاکستری به رتبه‌بندی شرکت‌ها پرداختیم. در این رتبه‌بندی شرکت 1، 3 و 2 به ترتیب به عنوان رتبه‌هاي اول تا سوم قرار گرفتند که مقدار Fi به دست آمده برای آنها به ترتیب 389/0، 463/0 و 523/0 به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از جامعه و فرایند‌ها با وزن‌هاي 161/0 و 153/0 به ترتیب به عنوان مهمترین معیارها شناخته شدند.