مقاله


کد مقاله : 139212121734331646(DOI : 10.7508/jstpi.2015.02.005)

عنوان مقاله : تحقيق و توسعه صنايع دارويي کشورهاي در حال توسعه؛ مورد مطالعه کشور هند

نشریه شماره : 42 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 1595

فایل های مقاله : 518 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیده صدیقه جلال پور Jalalpour_sedigheh@yahoo.com استادیار دکترا
2 فرانک نادی nadi_faranak@yahoo.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تحقيق و توسعه نقش کليدي در توليد دانش و فناوري ايفا مي‌کند بنابراين سرمايه‌گذاري و برنامه‌‌ريزي در اين زمينه، براي حفظ و تداوم مزيت رقابتي حائز اهميت است. از آنجايي که کشورهاي در حال توسعه به طور معمول واردکننده فناوري‌هاي پيشرفته از کشورهاي توسعه‌يافته هستند و از طرفي در طول سال‌هاي اخير تأمين نيازهاي مراقبت بهداشتي با موانع جديدي از جمله هزينه بالاي داروها و الزامات جديد تجارت بين‌المللي رو به رو شده است در نتيجه اين مسئله منجر به شکل‌گيري و توانمندسازي تحقيق و توسعه داخلي در اين صنعت شده است. اين مقاله ابتدا مروري بر تحقيق و توسعه در صنايع دارويي کشورهاي در حال توسعه داشته و سپس نظريات مرتبط با آن را مورد بررسي قرار داده است. با توجه به اينکه کشور هند به موفقيت‌هاي بسياري در صنعت دارويي از طريق اتخاذ و اجراي سياست‌هاي مناسب در زمينه تحقيق و توسعه دست يافته است، در همين راستا تجربيات کشور هند در صنعت داروسازي مورد مطالعه قرار گرفته و در نهايت مسيري که هند از سال 1947 تاکنون در اين صنعت طي نموده، در قالب چارچوب مناسبي شامل ابعاد، نوع تحقيق و توسعه، نوع نوآوري (محصول يا فرايند) و زمان به همراه ويژگي‌هاي هر دوره از آن ارائه شده است. اين چارچوب مي‌تواند به عنوان راهنمايي براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در صنايع داروسازي ساير کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مورد استفاده قرار گيرد.