مقاله


کد مقاله : 13930513161521681

عنوان مقاله : ارائه يك چارچوب مفهومي به منظور شناسایی ابزارهای مناسب برای تدوین راهبرد نوآوری به کمک یکپارچه‌سازی قابلیت‌ها و روش‌های تصمیم‌گیری نوآورانه

نشریه شماره : 36 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 1536

فایل های مقاله : 715 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرهاد شاهمیری shahmiri.farhad@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 ناصر امن پور n.amanpour@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

یکی از دشوارترین چالش‌های پیش روی مدیران امروزی، مدیریت نوآوری فناورانه است که منجر به ارزش آفرینی، سودآوری، ایجاد رقابت‌پذیری پایدار، محیط‌های کاری فرح‌بخش و جذب و نگهداری نیرو‌های خلاق و بهره‌ور مي‌گردد. مدیریت موفقیت‌آمیز نوآوری فناورانه زمانی روی مي‌دهد که مجموعه گسترده‌اي از عناصر و فعالیت‌های سازمانی به خوبی مدیریت شده و در چارچوب راهبرد نوآوری سازمان با یکدیگر یکپارچه گردند. یکی از مفاهیم مورد بحث در راهبرد نوآوری، قابلیت‌های نوآورانه است. قابليت‌هاي نوآورانه، به عنوان مجموعه الگوهاي مهارتي مورد استفاده شركت‌‌ها براي تدوين و پياده‌سازي راهبرد نوآوری تعریف مي‌گردد. در هر مرحله از این فرايند، ابزار‌های گوناگونی مورد استفاده قرار مي‌گیرد. انتخاب نوع ابزار مناسب، با توجه به معیار‌های گوناگونی صورت مي‌پذیرد. برخی از این معیار‌ها عبارتند از: ساده يا پيچيده بودن خدمات و محصولات شرکت و میزان عدم اطمینان نسبت به بازارهاي آتي احتمالي و محيط‌هاي رقابتي براي فناوري جديد. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد یکپارچه در روش تصمیم‌گیری و روش نوآورانه که مبتنی بر نوآوری فنی- مهندسی است ابزار‌های مناسب در هر مرحله از قابلیت‌های نوآورانه، معرفی مي‌شود. برخی از پرکاربردترین این ابزار‌ها عبارتند از ماتریس SWOT، تکنیک دلفی، نظریه خلاقانه حل مسأله (TRIZ)، پیش‌بینی‌هاي آماری، تحلیل سلسله مراتبی، روش تاگوچی، 6 سیگما و ساير.