مقاله


کد مقاله : 139305221218541698

عنوان مقاله : بررسي رشد کارآفريني در ايران در مقايسه با کشورهاي حوزه سند چشم انداز

نشریه شماره : 34 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 1667

فایل های مقاله : 17.43 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید کیان پور s_kianpoor@pnu.ac.ir مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه توسعه کارآفرینی به یکی از راهبردهاي مهم و اساسی اکثر کشورهای پیشرفته و نیز در حال توسعه تبدیل شده است. اما واقعیت این است که یکی از اقدامات اساسی برای توسعه کارآفرینی، ارزیابی آن است. ارزیابی کارآفرینی باید بر اساس شاخص‌ها و استاندارهای جهانی انجام گیرد که نه تنها تصویر روشنی از وضعیت کارآفرینی در سطح ملی ارائه کند، بلکه امکان محک‌زنی و مقایسه با سایر کشورهای موفق در زمینه توسعه کارآفرینی را نیز فراهم سازد. اقتصاد کشورهاي عضو ديده‌بان جهاني، بيش از 95 درصد توليد ناخالص جهاني را تشکيل مي‌دهد. برنامه ديده‌بان جهاني کارآفريني بر اساس سه دسته شاخص‌هاي «ادراک‌ها و گرايش‌هاي کارآفرينانه»، «فعاليت‌هاي کارآفرينانه» و «اشتياق کارآفرينانه» ارزيابي مي‌شوند. مطابق برنامه، ايران با شاخص کارآفريني نوپا برابر با 11 درصد، در ميان 67 کشور، در رتبه سي‌ام قرار دارد. اين شاخص طي پنج سال گذشته تقريباً روند صعودي داشته و مقدار آن بيش از ساير کشورهاي خاورميانه بوده است. همچنين شاخص قصد کارآفرينانه در ايران 28/22 درصد است که کشورمان را در ميان 67 کشور عضو در جايگاه سي ‌و پنجم قرار مي‌دهد. شاخص کارآفريني فرصت‌گرا در ميان شاخص‌هاي فعاليت‌هاي کارآفرينانه، نسبت به سال‌هاي گذشته (67/5 درصد در سال 1390 و24/6 درصد در سال 1391) رشد يافته است. اين به معناي آن است که کارآفريني اجباري کاهش يافته است. بر اين ‌اساس شاخص درک فرصت‌هاي کارآفرينانه نيز از 32 درصد در سال 1390 به2/39 درصد در سال 1391 افزايش يافته است. سرانجام رتبه ايران در شاخص ترس از شکست در ميان 67 کشور در رتبه 39 قرار دارد که حاکي از تمايل کم خطرپذيري ايرانيان براي راه‌اندازي کسب و کار است.