مقاله


کد مقاله : 139305281120451744

عنوان مقاله : ارزيابي ميزان موفقيت فرايند انتقال فناوري و تعيين بهترين روش انتقال فناوري با مدل AHP؛ مطالعه موردي صنايع آذرآب

نشریه شماره : 26 فصل بهار 1390

مشاهده شده : 1186

فایل های مقاله : 1.91 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس خمسه ab_khamseh@yahoo.com استادیار دکترا
2 آزاده آزادی azadi.azadeh02@gmail.com - -

چکیده مقاله

یکی از مشکلات صنایع کشورهای در حال توسعه عدم اثربخشی فناوري انتقال یافته وارداتی می باشد. که مهمترین عامل این امر عدم طی کامل فازهای انتقال فناوري و یا عدم استفاده از روش انتقال فناوري مناسب می باشد. امروزه در شركتها و كشورهاي درحال توسعه به جهت كمتر نمودن فاصله خود با كشورهاي توسعه يافته در زمينه نوآوري و ايجاد مزيت رقابتي متوسل به روشهاي گوناگوني مي شوند يكي از مهمترين آنها انتقال فناوري‌هاي جديد است که از آن طريق توانسته اند تا حدي فاصله خود را با توجه به شتاب كشورهاي صنعتي كمتر نمايند. انتقال فناوري باروشهاي مختلف امكانپذير است كه با توجه به موقعيت انتقال دهنده فناوري وانتقال گيرنده فناوري مشخص مي‌شود . اما اين روش علي رغم داشتن فرصتهاي بالقوه و آشكار داراي تهديدات ضمني است كه اگر فناوري به درستي انتخاب نشود و از مسير صحيح، انتقال نيابد منجر به خسارتهاي جبران ناپذيري خواهد شد فرآیند انتقال فناوري شامل 6 فاز عمده می باشد که در صورت طی موفقیت آمیز کلیه این فازها تجاری سازی فناوري انتقال یافته میسر می گردد. این 6 فاز اصلی عبارتند از : گزینش و اکتساب ،انطباق فناوري وارداتي:، جذب فناوري وارداتي ، كاربرد فناوري انتقالي ، توسعه و بهبود فناوري وارداتي ، اشاعه(انتشار) فناوري . از آنجا که شرکت آذرآب از بزرگترین و مهمترین شرکت های درگیر در امر انتقال فناوري در کشور می باشد، در این پژوهش در پی آن هستیم که میزان موفقیت پروژه های انتقال فناوري صنایع آذرآب را مورد بررسی قرار داده و در نهایت روش های مناسب انتقال فناوري برای این شرکت را به ترتیب اولویت بوسیله مدل AHP مشخص نمائیم.