مقاله


کد مقاله : 139305281122271747

عنوان مقاله : شناسايي و رتبه‌بندي عوامل حياتي موفقيت در انتقال فناوري سيستم‌هاي اطلاعاتي در صنايع خودروسازي

نشریه شماره : 26 فصل بهار 1390

مشاهده شده : 1186

فایل های مقاله : 680 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 منصور ثابتی sabeti_pars@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 سید محمد رضا رضوی mrazzavi@yahoo.com - -

چکیده مقاله

اطلاعات نيروي محرکه اقتصاد و دانش امروزي است و ابزار بکارگيري آن سيستمهاي اطلاعاتي ميباشد. با وجود منافع زياد بکارگيري سيستم هاي اطلاعاتي، هنوز ريسک بالاي شکست بر پياده سازي اين پروژه ها سنگيني مي نمايد. عوامل حياتي موفقيت وجود دارند و بايد آنها را شناسائي و کشف کرد. عدم توجه به اين عوامل کل سيستم و فرآيند را با خطر اساسي و شکست پروژه در اجرا مواجه می سازد. در اين تحقيق با شناسايي چارچوب هاي موجود براي انتقال تکنولوژي سيستمهاي اطلاعاتي و شاخص هاي هر کدام از طبقات اين چارچوبها، سعي بر آن شده است که اين عوامل را در سازمانهاي ايراني که تمايل به انتقال اين تکنولوژي را دارند ارزيابي و رتبه بندي گردد. طبقاتي که براي اين شاخصها ميتوان در نظر گرفت شامل سه طبقه عوامل سازماني، عوامل تاکتيکي و عوامل فني ميباشد. بعضي از عوامل کليدي موفقيت که شناسايي شدند عبارتند از : تعهد و حمايت مديريت ارشد سازمان، درک واضح از اهداف کسب و کار و نيازمنديهاي سازمان، آمادگي سازمان و زيرساخت مناسب IT (عوامل سازماني)- مدير پروژه قوي، تيم مناسب و متخصص (عوامل تاکتيکي)- آموزش کافي ، مشارکت کاربران در پروژه و حفظ نيروي متخصص و آموزش ديده (عوامل فني). اين تحقيق در میان کارشناسان حوزه IT و IS شرکتهای مرتبط با صنعت خودروسازی نظیر شرکتهای پارس خودرو، سایپا و سازه گستر سایپا صورت گرفته است. این شرکتها تجربه انتقال تکنولوژی سیستمهای اطلاعاتی نظیر MES و ERP را در سازمان خود داشته اند.