مقاله


کد مقاله : 13930528146351758

عنوان مقاله : مؤلفه‌هاي مؤثر بر پذيرش تجارت الکترونيک از سوي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در بخش کشاورزي

نشریه شماره : 25 فصل زمستان 1389

مشاهده شده : 1037

فایل های مقاله : 99 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم یزدانی زنگنه ma_yazdani156@yahoo.com - دانشجوی کارشناس ارشد
2 بهمن خسروی پور bahman573@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

مطالعه حاضر از طريق بررسي عمیق كتابخانه‌اي، عوامل مؤثر بر پذيرش تجارت الکترونيک به وسيله بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEs) در بخش کشاورزي را با هدف بيان اهميت اين عوامل بررسي مي‌کند. دستيابي به اهدافي همچون توزيع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي، تقويت تحرک اقتصادي، تقويت کارآفريني، اشتغال‌زايي و افزايش فرصت‌هاي شغلي بيانگر نقش بنگاه‌هاي کوچک در توسعه بخش کشاورزي است. در حال حاضر بنگاه‌هاي کوچک نقش اساسي در توسعه شاخص‌هاي اقتصادي دارند و بنابراين بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين انجام فرايند تجارت همچون تجارت الکترونيکي نقش بسيار مؤثري در پيشرفت و موفقيت اين بنگاه‌‌ها در بخش کشاورزي خواهد داشت. در اين رابطه تجارت الکترونيک باعث توانا شدن تجارت محصولات کشاورزي خواهد شد و بيش از هر فنّاوري ديگري با آن مطابقت پيدا خواهد کرد. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد منافع زيادي از تجارت الکترونيک براي بنگاه‌هاي اقتصادي در شيوه‌هاي متنوعي چون تأمين خدمات بهتر براي مصرف‌کنندگان، يافتن تأمين‌کنندگان و مصرف‌کنندگان جديد و بهبود کارايي فرايند تجارت وجود دارد. عواملي چون سازگاري، مزيت نسبي و افزايش آگاهي نسبت به سوددهي تأثير بسزايي در پذيرش تجارت الکترونيک دارند. بنگاه‌هاي کوچک مقیاس بايستي توجه بيشتري به کاربرد فنّاوري‌هاي تجارت الکترونيک همانند شبکه‌هاي ارتباطي داشته و اطمينان حاصل کنند شيوه‌هاي کاري و فرهنگ سازماني آنان با تجارت الکترونيک سازگاري دارد. در بهره‌گیری از منافع این فنّاوری بایستی میزان آگاهي در زمینه مزاياي کاربرد تجارت الکترونيک به وسيله SMEها در بخش کشاورزي را توسعه بخشید و اين افزايش آگاهي را مي توان از طريق برگزاري کارگاه‌ها، سمينارها و دوره‌هاي آموزشي_ ترويجي درباره تجارت الکترونيک به دست آورد.