مقاله


کد مقاله : 13930528164251762

عنوان مقاله : طراحی الگویی به منظور بررسی توانمندی های واحد تحقیق و توسعه مطالعه موردی کارخانه شیمیایی مهد تابان(تاژ) بر مبنای مهندسی معکوس

نشریه شماره : 27 فصل تابستان 1390

مشاهده شده : 1248

فایل های مقاله : 542 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ندا خادم گرایلی neda_geraili@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 رضا رادفر radfar@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

امروزه تحقیق و توسعه و فعالیت های مرتبط با دستیابی به تکنولوژیهای جدید در سراسر دنیا یک فعالیت عمده صنعتی شده است . علی رغم اینکه تحقیق و توسعه صنعتی در کشورهای توسعه یافته در سی سال گذشته ، فعالیتی بوده که اهمیت آن پیوسته رو به افزایش بوده است ، در عین حال کشورهای در حال توسعه به تازگی به اهمیت آن پی برده اند . تکنولوژی محصولی است که در کارخانه تحقیق و توسعه به وجود می آید و واحدهای تحقیق و توسعه ، رکن زیر بنای تکنولوژی دانسته شده و بزرگترین منبع یگانه نو آوری ، تحقیق و توسعه است. برای دستیابی به تکنولوژی روشهای گوناگونی وجود دارد و یکی از مهمترین روشهای دسترسی به تکنولوژی مخصوصا ً در بین کشورهای در حال توسعه ، مهندسی معکوس می باشد ، که روشی آگاهانه از روی تکنولوژی موجود می باشد . در این مقاله ضمن بررسی و مرور پیشینه تحقیق و توسعه ( R&D) و مهندسی معکوس ، مدل نرم افزاری شبیه سازی شده جهت دستیابی به موثرترین پارامتر ها و عوامل موثر R&D و روابط آنها و ارائه ی استراتژیهای بهینه در واحد تحقیق و توسعه و دستیابی به تکنولوژیهای نوین مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین جامعه مورد مطالعه در واحد R&D کارخانه شیمیایی مهد تابان ( تا ژ) که یکی از کارخانجات صنعتی مهم در ایران است، می باشد. برخی از عوامل موثر کلیدی مورد بررسی در واحد تحقیق و توسعه کارخانه تا ژ عبارتند از: تعداد پروژه های انجام شده در واحد R&D ، ورودی های سیستم اعم از(مواد اولیه و نیاز جدید) ، نیروی انسانی متخصص و ماهر ، مدیریت متبحر واحد تحقیق و توسعه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه واحد تحقیق و توسعه R&D))