مقاله


کد مقاله : 1393052895851743

عنوان مقاله : «ديده¬باني فناوري» با ابزار « فناوري اطلاعات»

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1390

مشاهده شده : 1103

فایل های مقاله : 131 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کیارش جهانپور jkiarash@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

اطلاعات موجود در اختراعات (Patents) و مقالات منبع مناسبي از دانش مدون مي‌باشند که نظارت بر روند تکامل اين اختراعات «ديده¬باني فناوري» ناميده مي¬شود. هدف ديده‌باني فناوري جمع‌آوري فرآيند و يکپارچه¬سازي اطلاعات فني¬اي است که براي بازيگران عرصه اقتصادي مفيد مي¬باشد. ديده¬باني فناوري هوشياري و آگاهي را در تمامي سطوح علم و فناوري جهاني از طريق فنوني کارآمد حفظ مي¬کند. فنوني قدرتمند مبتني بر فناوري اطلاعات مانند متن¬کاوي، داده-کاوي، فن¬کاوي و متن- داده¬کاوي که هم‌اکنون براي شناسايي و استخراج داده¬هاي مرتبط از متون علم و فناوري وجود دارند که خصوصاً در استنباط عقلايي از داده¬هاي غيرمتجانس و از هم گسيخته مفيد مي¬باشند. طي فرآيند ديده¬باني فناوري، شاخص¬هاي مهم ديده¬باني شناسايي شده، اطلاعات لازم براي رديابي آنها مشخص مي¬شود و پس از تحليل و پردازش اين اطلاعات با ابزار فناوري اطلاعات نتايج به صورت گزارش توزيع و نشر مي¬شوند و در فرآيند تصميم¬گيري که مقصد غايي اين فرآيند است استفاده مي¬شوند. اين مطالعه به شناخت هر چه بهتر و بيشتر ابعاد ديده¬باني فناوري (Technology Watch Aspects) در حوزه‌هاي مرتبط کمک نموده است. هدف از ارائه اين مقاله معرفي مهمترين ابزارها، روش¬ها، فرآيند و حوزه¬هاي مرتبط با ديده¬باني فناوري مي¬باشد. در ارائه¬ي نتايج مباحث در اين مقاله سعي شده است حوزه¬هاي مستعد براي پژوهش¬هاي آينده معرفي شوند.