مقاله


کد مقاله : 139305291015191772

عنوان مقاله : تاثیر بهینه تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تامین

نشریه شماره : 21 فصل زمستان 1388

مشاهده شده : 1873

فایل های مقاله : 168 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هادی حیدری قره بلاغ h.heidaritsb@yahoo.com مدرس -
2 سعید محب ربانی said.m.rabani@gmail.com - -
3 حسام زند حسامی h.hesami@qiau.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

مزیت رقابتی یک سازمان، به میزان زیادی وابسته به کارآمدی زنجیرۀ تأمین آن سازمان است. امروزه مدیریت زنجیره تأمین ، یک بدنۀ در حال رشد از ابزارها و فن آوریها، برای هماهنگی و بهینه سازی فرآیندهای کلیدی، از جمله: کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، تسهیل توزیع، افزایش رضایت مشتری و ... است و در این راستا مدیریت زنجیره تأمین در جهت نیل به این اهداف و افزایش فرصت ها، باید هماهنگی بین اعضای زنجیره اش را ارتقاء دهد. با رشد فن آوری اطلاعات، در سالهای اخیر شاهد هستيم، تجارت الکترونیک باعث تحول در ارکان مدیریت تأمین شده است. به ویژه اینترنت که بخش لاینفک و ضروری تجارت الکترونیک است، دارای پتانسیل و ظرفیت بالایی برای کارا کردن زنجیره تأمین مي باشد. این مقاله، با توجه به مفاهیم تجارت الکترونیک و مدیریت زنجیرۀ تأمین، به بررسی عوامل تاثیر گذار بر اقتباس فن آوری در یک سازمان و پیرو آن، تأثیر تجارت الکترونیک به عنوان یک فن آوری نوظهور، بر بخش های مختلف زنجیره می پردازد. توسعه SCM و تغییر در استراتژی واحدهای تجاري همگام با پیشرفت تجارت الکترونیک، با وجود مشکلات و موانع ذاتی، لزوم پاسخگویی به چالش های پیش روی این فن آوری جهت اجرایی کردن و پیاده سازی را ضروری می سازد.