مقاله


کد مقاله : 139305291137461780

عنوان مقاله : انتقال فناوري از طريق مدل چرخش مغزها در پارک‌هاي علم و فناوري

نشریه شماره : 22 فصل بهار 1389

مشاهده شده : 1076

فایل های مقاله : 169 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کوروش خسروی kkhosravi@istt.ir - -
2 مرتضی راستی برزکی m_rasti@in.iut.ac.ir - دانشجوی دکترا
3 حمید مهدوی mahdavi@istt.ir - -

چکیده مقاله

در فرايند جهاني شدن و ظهور جامعه شبكه‌اي، موضوع فرارمغز‌ها، جاي خود را به بحث چرخش مغزها داده است. فرار مغزها لزوماً يك تهديد براي جوامع درحال توسعه‎ نيست بلكه اتفاقاً مي‎تواند فرصتي نيز باشد تا آن‌ها با درك مفهوم شبكه و شراكتي شدن جريان دانش، با بهره‎وري از سرمايه انساني نخبگان خود در‌اين جريان سهمي داشته باشند. بنابراين با به کارگيري مدل چرخش مغزها هيچ نيازي به مقيم شدن نخبگان در مرز‌هاي ملّي نيست بلكه مي‎توان زمينه‎‌هاي نهاديني را فراهم آورد كه دانش‎‌ها از طريق نخبگان به سهولت در ميان مرز‌ها در تحرّك باشند و از افزايش بهره‎وري آن‌ها در شبكه جهاني دانش، جامعه ملّي نيز نصيب خود را ببرد