مقاله


کد مقاله : 139305291146461782

عنوان مقاله : مدل مرحله اي نولان، ابزاري براي برنامه ريزي فناوري اطلاعات

نشریه شماره : 22 فصل بهار 1389

مشاهده شده : 1770

فایل های مقاله : 332 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد جواد قربانی ghorbani_ja@yahoo.com - -
2 عبدالرضا شاکری R_shakeri@isc.iranet.net - -

چکیده مقاله

در دنياي كسب و كار امروزي كه رقابت به صورت افسار گسيخته اي توسعه پيدا كرده، بكارگيري فناوري اطلاعات براي دستيابي به مزيت رقابتي و به منظور مقابله با رقبا اجتناب ناپذير شده و عاملي براي تضمين بقا محسوب ميگردد. از آنجاييكه استفاده از فناوري اطلاعات مستلزم هزينه‌هاي هنگفتي براي شركت‌ها مي‌باشد، بكارگيري بي‌برنامه و بدون جهت فناوري اطلاعات، در مواردي نه تنها مشكلات پيش روي شركتها را رفع نميكند بلكه ممكن است علاوه بر تحميل هزينه منجر به بروز مشكلات جديدي نيز گردد. از اينرو سازمانها به منظور برخورداري از مزاياي ناشي از استفاده فناوري اطلاعات بايد به صورت هدفمند و با برنامه عمل كنند. شركتها بايد از ويژگيهاي خاص خود در كنار شرايط محيطي كه منجر به بروز فرصتها و تهديدهايي براي استقرار فناوري اطلاعات ميگردد شناخت حاصل نمايند و از اين طريق احتمال شكست خود را كاهش و موفقيت خود را افزايش دهند. اگر چه مدلها و متدلوژيهاي متعددي براي حوزه‌هاي مختلف و مراحل مختلف بكارگيري فناوري اطلاعات ارايه شده است ولي بين آنها مدل مرحله اي نولان به عنوان يكي از متدلوژيهاي اصلي در مرحله برنامه ريزي شناخته ميشود. لذا در اين مقاله تلاش شده تا ضمن معرفي كامل اين متدلوژي به بررسي ارتباط بين سبكهاي مديريتي و ميزان مشاركت كاربران و ميزان موفقيت سيستم در مراحل مختلف مدل پرداخته شود تا به عنوان ابزاري براي برنامه ريزي فناوري اطلاعات مورد استفاده قرار گيرد و ميزان موفقيت شركتها در بكارگيري و استقرار فناوري اطلاعات افزايش يابد.