مقاله


کد مقاله : 13930529948591768

عنوان مقاله : مديريت استرس مبناي ارتقاء بهره‌وري دانشگران

نشریه شماره : 21 فصل زمستان 1388

مشاهده شده : 791

فایل های مقاله : 528 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اسداله نجفی anajafi@aut.ac.ir - -

چکیده مقاله

اغلب ما از اين نکته که استرس کارکنان، مسأله فزاينده‌اي در سازمانهاست، اطلاع داريم، معمولا آنها بر اثر تراکم و پيچيدگي کاري بالا، و الزام به ساعتهاي کار طولاني تر به دليل کوچکي در سازمانشان، پريشان مي‌شوند. اين پريشاني در قالب استرس در بين افرادي که کار دانشي مي‌کنند (دانشکار) بيشتر است چرا که ماهيت کار دانشي مبتني بر پيچيدگي و تمرکز بالا است، از طرفي ديگر روز به روز تعداد دانشکاران بيشتر مي‌شود بطوريکه چالش هزاره سوم مربوط به دانشکاران و بهره‌وري آنها مي‌باشد. ازآنجائيکه تنش ايجاد شده در دانشکاران باعث برهم زدن توازن بين شغل و شاغل در سازمان مي‌شود، بطور مستقيم در توليد و ارتقا سطح دانشي کارکنان و سازمان تاثير دارد لذا مي‌توان گفت با بهره‌وري دانشکاران نيز رابطه دارد که در اين مقاله سعي بر آنست تا ضمن بررسي علل و پيامدهاي استرس و در پي آن تمرکز بر اين مطلب که دانشکاران و سازمانها در جهت کاهش اين استرس چه تمهيداتي را به کار ببرند، تا بتوان بهره‌وري دانشکاران را ارتقاء داد، نگاهي خواهيم داشت. در نهايت موارد فوق در شرکت آلوپن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.