مقاله


کد مقاله : 13930601944191792

عنوان مقاله : ضرورت نوآوري در اجراي برنامه‌هاي مديريت دانش و مديريت فن آوري اطلاعات در ايران

نشریه شماره : 24 فصل پاییز 1389

مشاهده شده : 1127

فایل های مقاله : 190 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا عباسی bls23an@yahoo.com - -
2 منوچهر مکی makky_ut@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در عصر حاضر لزوم توجه به "مديريت دانش" و "مديريت فن آوري اطلاعات" براي مديران سازمانها به موضوعي چالشي تبديل شده است. اين امر بدون توجه به اهميت کاربردي بودن آنها بحثي ناقص به نظر مي رسد، لذادراين مقاله فرضيات اساسي" مديريت دانش "و ارتباط آن با "فن آوري اطلاعات" از جنبه تئوريک و کاربردي آن مورد بررسي قرار مي گيرد. روند شكل گيري‌، تعاريف، تاريخچه‌، فرآيند و موضوعات مرتبط با مديريت دانش از جمله موارد مورد بحث مي باشد. ضمن اينكه اين مطلب عنوان مي شود كه عليرغم ارتباط نزديك فن آوري اطلاعات و مديريت دانش نمي توان فن آوري را جايگزين دانش انسان نمود . در خاتمه پس از بررسي اصول و موانع مديريت دانش محققان راهكارهايي نوآورانه براي پياده سازي برنامه‌هاي مديريت دانش به کمک فن آوري اطلاعات در ايران پيشنهاد مي کنند .