مقاله


کد مقاله : 13930601950381794

عنوان مقاله : توسعه تجاري سازي دستاوردهاي علمي از طريق تحقيقات توليد نيمه صنعتي

نشریه شماره : 24 فصل پاییز 1389

مشاهده شده : 927

فایل های مقاله : 190 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا مهدی iamahdi@yahoo.com - دکترا

چکیده مقاله

از ديدگاه نظام ملي نوآوري، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي داراي اهميت و جايگاه ويژه در نظامهاي علمي، فني، اقتصادي و اجتماعي است. علي رغم اهميت و ارزش بالاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشهاي علمي، همواره در فرايند تجاري سازي مسائل و مشكلات زيادي وجود دارد كه مانع از تحقق اهداف تجاري سازي مي‌شود. يکي از موانع عمده تجاري سازي، ناکارآمدي روشها و عدم بکارگيري روش علمي- تجربي معتبر براي تجاري سازي است. در اين مقاله، با استفاده از متدولوژي تركيبي مطالعه اسنادي و پژوهشهاي ميداني با توجه به مفاهيم و الگوهاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشهاي علمي، انجام تحقيقات توليد نيمه صنعتي بعنوان يك راهكار اصولي براي امكان سنجي تخصصي فني- اقتصادي طرح و مديريت ريسك و اتصال دستاوردها و نتايج پژوهشهاي علمي به توليد صنعتي پيشنهاد و فرايند آن توسعه داده شده است. براساس الگو و راهكار پيشنهاد شده در اين مقاله، پس از دستيابي به نتيجه پژوهش علمي، تحقيقات توليد نيمه صنعتي بصورت نظام يافته انجام مي‌شود تا محصول نهايي با اطمينان بيشتر و ريسك و هزينه كمتر، با يك نقشه راه و طرح تجاري مشخص، آماده توليد صنعتي و عرضه به بازار مصرف شود.