مقاله


کد مقاله : 139306031423161800

عنوان مقاله : شناخت شرکتهای انشعابی دانشگاهی و انواع آنها

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1388

مشاهده شده : 1257

فایل های مقاله : 632 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهمن فکور bfakour@gmail.com استادیار -

چکیده مقاله

تشكيل شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي به عنوان يك فعاليت بارز كارآفريني دانشگاهي، يکي از سازوکارهاي رو به گسترش انتقال تکنولوژي از دانشگاه‎ها و سازمان‎هاي تحقيقاتي است كه مي تواند بيشترين بازگشت مالي را براي دارندگان تكنولوژي به همراه داشته و نقش مهمي را در توسعة اقتصادي محلي و ملي ايفاء نمايد. اين مقاله در صدد است با بررسي ادبيات كارآفريني دانشگاهي، تعريف دقيق‌تري از اين شركت‌ها به دست داده و اهميت تاسيس اين شركت‌ها را از جنبه هاي گوناگون روشن سازد. مسئولين دانشگاهي در جهت زمينه سازي و مديريت شكل گيري اين شركت‌ها در بخش دانشگاهي نيازمند شناخت بيشتري از انواع مختلف اين شركتها مي باشند. از اينرو تلاش شده است دسته بندي نسبتاً جامعي از انواع اين شركت‌ها در اين مقاله ارائه گردد.