مقاله


کد مقاله : 139306031426481801

عنوان مقاله : مزايا و چالش‌هاي تجاري سازي نتايج تحقيقات مراكز پژوهشي در صنايع موجود

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1388

مشاهده شده : 940

فایل های مقاله : 375 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 روح الله قابضی ghabezir@ripi.ir - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

يافته‌ها و نتايج تحقيقاتي تا هنگامي كه در عرصه عمل استقرار نيابند و عوايد آنها نصيب جامعه نشود نمي‌توانند منشاء رفاه عمومي و ثروت انسانها باشند. اين موضوع با تجاري سازي تحقق مي‌يابد كه يكي از پيچيده ترين مراحل فرايند نوآوري فناوريكي است و هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي براي آن وجود ندارد. تجاري سازي موفق فناوري حداقل نياز به تقاضاي كافي، برتري بالقوه فناوري براي پاسخگوئي به آن تقاضا و يك فرد يا شركت كارآفرين با منابع و توانمنديهاي مديريتي و بازاريابي مناسب براي تحويل محصول نهائي به بازار مي‌باشد. يكي از راهكارهاي موجود براي تسهيل تجاري سازي بهره‌گيري از صنايع موجود مي‌باشد. منظور از صنايع موجود صنايعي مي‌باشند كه تجهيزات مورد نياز براي بكارگيري نتايج تحقيقات را داشته و علاوه بر آن ظرفيت خالي نيز داشته باشند. در اين مقاله پس از تعريف فرايند تجاري سازي به تبيين مزاياي بهره‌گيري از صنايع موجود براي تجاري سازي نتايج تحقيقات مراكز پژوهشي پرداخته مي‌شود و سپس برخي از موانع موجود كه در صنايع و مراكز تحقيقاتي مانع از تجاري سازي نتايج تحقيقات در صنايع موجود مي‌شود تشريح شده است.