مقاله


کد مقاله : 139306031436461803

عنوان مقاله : تجاري سازي تکنولوژي عامل موثر درتوسعه تکنولوژي و اقتصاد

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1388

مشاهده شده : 1105

فایل های مقاله : 993 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا رادفر radfar@gmail.com استاد دکترا
2 عباس خمسه khamseh1349@yahoo.com - -
3 حسام الدین مدنی shmadani@gmail.com استادیار دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه تحقيقات را به خاطر نوآوري و نوآوري را به خاطر سود اقتصادي نگاه مي‌کنند. در دنياي کنوني تحقيقات خصلت فرهنگي به معناي مرسوم کلمه را از دست داده و به عاملي اقتصادي تبديل گرديده است. تجاري سازي بخش مهمي از فرآيند نوآوري است و هيچ تکنولوژي و محصولي بدون آن با موفقيت وارد بازار نمي‌شود. ايجاد بسترهايي براي عرضه دانش و تکنولوژي، علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصادي و تکنولوژيک جامعه مي‌شود. در اين مقاله سعي داريم تا ضمن معرفي تجاري سازي تکنولوژي و فرآيند آن‌، به بررسي اهميت تجاري سازي تکنولوژي و نقش آن در توسعه تکنولوژي‌هاي جديد بپردازيم، همچنين در ادامه عوامل مهم تاثيرگذار درتجاري سازي تکنولوژي و موفقيت آن‌، و نيز طبقه بندي و ريسک‌هاي تجاري سازي تکنولوژي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.