مقاله


کد مقاله : 139306031448421806

عنوان مقاله : جستجوي حرفه اي و پيشرفته اسناد اختراع

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1388

مشاهده شده : 864

فایل های مقاله : 427 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پایان امینی pamini@istt.ir - -
2 مرتضی راستی برزکی rasti@istt.ir - -
3 کیوان اصغری kasghari@istt.ir - -

چکیده مقاله

اختراع يکي از مهمترين دستاوردهاي مربوط به فعاليت‌هاي فکري مي‌باشد. دستاوردهاي مربوط به فعاليت‌هاي فکري توسط حقوق مالکيت‌ فکري (Intellectual Property Rights) محافظت مي شوند. اختراعات و اسناد مربوط به اختراعات حاوي اطلاعات بسيار ارزشمندي در اغلب زمينه‌هاي علمي و فناوري مي‌باشند که متاسفانه در کشور ما کمتر به عنوان يک منبع ارزشمند دانش مورد توجه قرار گرفته است. از جمله مسائل مربوط به استفاده از اين دانش گسترده، جستجوي حرفه اي اسناد اختراع مي‌باشد. در اين مقاله با توجه به اهميت جستجوي پيشرفته اسناد اختراع و نيز با توجه به تجارب دفتر انتقال فناوري شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان، اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است. جستجوي اسناد اختراع يک فن تخصصي و نيازمند کسب دانش، تجربه و مهارت مي‌باشد.