مقاله


کد مقاله : 139306041557151809

عنوان مقاله : استفاده از واسطه¬هاي الکترونيکي براي توسعه فرايندهاي کسب و کار

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 857

فایل های مقاله : 523 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید فتحی fathiresearch@yahoo.com - -
2 مریم صفی m.safi1362@yahool.com - دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

واسطه¬هاي الکترونيکي ، سازمان¬هايي مبتني بر اينترنت مي‌¬باشند که ديگر سازمان¬ها را قادر مي‌¬سازند تا با يکديگر در فرآيندهاي کسب و کار تعامل داشته باشند. درحالي¬که واسطه¬هاي الکترونيکي بخش مهمي‌ از اقتصاد اينترنتي شده¬اند، تئوري و رهنمودهاي کمي‌ براي برنامه¬ريزي مجموعه¬ي فرآيندهاي کسب و کاري که يک واسطه الکترونيکي مي‌¬تواند به طور آنلاين حمايت نمايد وجود دارد. اين مقاله نگرشي براي طراحي فرآيندهاي آنلاين خاصي که بوسيله¬ي يک واسطه الکترونيکي خاص حمايت ¬شود ارائه مي‌¬دهد. اين نگرش موجب تحقيق مفهومي‌ روي مهندسي فرآيندهاي کسب و کار، واسطه¬هاي الکترونيکي، و ساختارهاي کسب و کار الکترونيکي مي‌¬شود. سه طبقه از فرآيندها همراه با زير فرآيندهاي مربوطه آنها معرفي و شرح داده مي‌¬شوند. اين نگرش سپس رهنمودي را در انتخاب فرآيندها براساس دو عامل فراهم مي‌¬کند: اول- منابع موجود واسطه الکترونيکي دوم- منابع تکاملي آن. بينش حاصل از اين تحقيق عبارت است از اينکه عملکرد کسب و کار يک واسطه الکترونيکي مي‌¬تواند با در نظر گرفتن منابع موجود و منابع تکاملي¬اش وقتي که فرآيند¬هاي کسب و کارش برنامه¬ريزي مي‌¬شوند، افزايش داده شود.