مقاله


کد مقاله : 13930604161071813

عنوان مقاله : استاندارد سرمايه گذاران نيروي انساني گامي در جهت توسعه منابع انساني در سازما¬نهاي پيشرو

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 1246

فایل های مقاله : 719 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 معصومه داستانی m.dastani@gmail.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه با رشد چشمگير جنبه‌هاي مختلف فناوري، از نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين منبع سارمان نام برده مي‌شود. اهميت پرورش و توسعه منابع انساني و تأثير مديريت صحيح بر آنها باعث بهبود عملکرد سازمان و پيدايش راهکارها و ورويکردهاي مختلفي براي افزايش بازدهي نيروي انساني شده است. بهبود عملکرد سازمان نيازمند يک چارچوب و استاندارد تعريف شده مي‌باشد که اين چارچوب توسط استاندارد سرمايه گذاران نيروي انساني (IIPS) در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد و اين فرصت را به سازمان مي‌دهد تا با ايجاد بستر و محيطي مناسب باعث پرورش منابع انساني و در نهايت بهبود عملکرد سازمان گردد. اين استاندارد اولين استاندارد در زمينه توسعه منابع انساني است که درسال 1990 با مشارکت تعدادي از سازمان¬هاي پيشرو تدوين شده است. اين استاندارد ابزاري مفيدي براي سازمان‌ها و شرکت‌هاي پيشرو است که با پياده کردن مديريتي بهينه باعث بهسازي عملکرد سازمان در کسب و کار و توسعه منابع انساني و در نتيجه تحقق بخشيدن به اهداف سازماني و افزايش قدرت رقابتي خود شود. در اين مقاله سعي بر آن است تا پيدايش، مفاهيم، چارچوب استاندارد تشريح شده و مزايا و نتايج مثبتي که اين استاندارد در راستاي کسب و ايجاد مزيت رقابتي مي‌تواند در سازمان‌هاي پيشرو داشته باشد ارائه شود.