مقاله


کد مقاله : 139306051424291815

عنوان مقاله : گونه‌شناسي رهنگاشت فناوري

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 1181

فایل های مقاله : 1.24 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اشکان حق بین haghbin@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 علی فرقانی forghaninik@yahoo.com - -

چکیده مقاله

در دو دهه گذشته رهنگاري فناوري به يک تکنيک پرکاربرد در کشورهاي توسعه‌يافته در سطوح مختلف بنگاه، صنعت و ملي تبديل شده است. رهنگاشت فناوري مي‌تواند شكل‌هاي مختلفي داشته باشد، اما به طور عمومي نمودارهاي زماني چندلايه‌اي را با هم مقايسه مي‌کند كه باعث مي‌شود بتوان توسعه فناوري را با محرك‌ها و روندهاي بازار مطابقت داد. در اين مقاله سعي شده است با بيان تنوع کاربردها، سطوح کاربرد، شکل‌هاي نمايش، ماهيت فناوري‌ها و رويکردهاي رهنگاشت فناوري، به دسته‌بندي انواع اين روش‌ها پرداخته شود. روش رهنگاري فناوري، روش انعطاف‌پذيري است و مي‌تواند براي اهداف مختلفي بكار رود. در عين حال كه رهنگاشت فناوري اشكال گوناگوني دارد ولي اصول كلي يکساني بر اين روش حاكم است، لذا فرايند ايجاد يك رهنگاشت فناوري از اهميت خاصي برخوردار است که در اين مقاله سعي می گردد به جنبه‌هاي مختلف اين فرايند پرداخته شود.