مقاله


کد مقاله : 139306051439571820

عنوان مقاله : اصول و مباني مديريت دانش

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 1129

فایل های مقاله : 482 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مصطفی تقوی taqavi@nrisp.ir - -
2 حمید شفیع زاده shafizadeh11@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

نقش «دانش» در جهت رسيدن به رشد و توسعه همواره چشمگير بوده است. امروزه دانش موجود در سازمان‌ها از مهمترين سرمايه‌هاي آنها تلقي مي‌شود که مي‌تواند در شرايط رقابتي معاصر به موفقيت و کسب مزيت‌هاي رقابتي کمک کند. بسياري از سازمان‌ها بخوبي دريافته‌اند که براي کسب موفقيت و حتي بقاء به چيزي بيش از دستيابي اتفاقي و کوتاه مدت به دانش نياز دارند و راهي جز به کارگيري سيستم مناسب مديريت دانش ندارند. در اين مقاله ابتدا به تعاريف دانش، مديريت دانش و خاستگاه آن اشاره مي‌شود و سپس اصول مديريت دانش و نقش فناوري در آن بررسي شده و در نهايت به عوامل مؤثر در شکست و موفقيت برنامة مديريت دانش پرداخته مي‌شود.