مقاله


کد مقاله : 139306051444531822

عنوان مقاله : بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش در سازمان‌ها

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 987

فایل های مقاله : 665 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طهمورث حسنعقلی‌پور thysory@ut.ac.ir - -
2 حسن عابدی جعفری hajafari@ut.ac.ir استادیار دکترا
3 ندا خطیبیان neda_kh14@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه دانش به عنوان "منبعي" ارزشمند و راهبردي و نيز يک "دارايي" مطرح است و مهمترين متغير رشد همه جانبه سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در عصر حاضر است. مديريت دانش به عنوان يكي از اقدامات اصلي سازمان‌ها در گام نهادن به عرصه رقابت جهاني و رويارويي با چالش‌هاي جديد كسب وكار مطرح است. بنابراين براي هدفمند نمودن استفاده از دانش به عنوان يك مزيت راهبردي و رقابتي و نيز سازماندهي مراحل توسعه مديريت دانش در سازمان‌ها، تعيين عوامل مؤثر بر تصميم‌گيري يك سازمان براي به‌‌‌كارگيري و بهبود مديريت دانش ضروري به نظر مي‌رسد. از اينرو مطالعه عوامل مؤثر در موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش امري ضروري است. شناخت اين عوامل مي‌تواند سازمان‌ها را در نيازسنجي، طراحي، برنامه‌ريزي، اجرا و پياده‌سازي پروژه‌هاي مديريت دانش و ارزيابي سطح بلوغ سازمان در مديريت دانش ياري دهد. اين مقاله به بررسي و شناخت عوامل و شاخص‌‌هاي مؤثر بر موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش در سازمان‌ها مي‌پردازد، و در نهايت عوامل و شاخص‌هاي كليدي مؤثر بر موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش را شناسايي و ارائه مي‌دهد، اين عوامل که دسته‌بندي آن‌ها با توجه به ادبيات موضوع صورت گرفته است، حوزه‌هاي اساسي و مهم مورد نياز براي اجراي موفق مديريت دانش را نشان مي‌دهند. سازمان‌ها مي‌توانند با شناخت و اهميت دادن به اين عوامل و استفاده درست از منابع دانشي خود به يك مزيت رقابتي پايدار و موفق دست يابند.