مقاله


کد مقاله : 13930608155621823

عنوان مقاله : ارزيابي عملكرد فناوري‌ها با استفاده از مدل هيبريدي

نشریه شماره : 17 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 1062

فایل های مقاله : 751 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صفر فضلی fazli@ikiu.ac.ir استادیار دکترا
2 واحد آغشلویی vahedagheshlouei@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در عصر رقابتي کنوني سازمان¬ها سعي در بدست آوردن مزيت رقابتي نسبت به يکديگر مي باشند‌. براي رسيدن به توان رقابتي، مديران نيازمند داشتن اطلاعاتي از عملکرد سازمان خود و تصميم¬گيري براي بهبود آن مي-باشند .از اينرو لازم است تا از روشي براي گردآوري اطلاعات در مورد عملکرد استفاده نماييم‌. متدهاي متنوعي براي ارزيابي عملکرد وجود دارد که در آنها معيار کارايي واحدهاي تحت مطالعه‌، قرار گرفتن آنها در مرز کارا مي¬باشد. با اين وجود‌، اين متدها از نقش متغير¬هاي مازاد در توليد غافل مي¬باشند و اين خود باعث عدم وجود دقت کافي در ارزيابي کارايي واحدها مي شود. در اين مقاله مدل هيبريدي در ارزيابي عملکرد شش واحد تصميم¬گيري بکار برده مي¬شود و با توجه به نتايج بدست آمده به عنوان ابزار سنجش جامع با نتايج واقعي¬تر براي تصميم¬گيري معرفي مي¬شود.