مقاله


کد مقاله : 139306081558381824

عنوان مقاله : ارائه الگويي جهت انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژي با استفاده از روش آناليز فاکتور در شرکت آلوپن

نشریه شماره : 17 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 858

فایل های مقاله : 1.3 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اسداله نجفی anajafi@aut.ac.ir - -

چکیده مقاله

اکتساب تكنولوژي به عنوان ابزاري حياتي در جهت دستيابي به رقابت‌پذيري بين‌المللي و حركت پايدار به سوي توسعه از اهميت روز‌افزوني در فرآيند توسعه كشورها برخوردار است. بدون دستيابي به دانش، مهارتها، و تكنولوژي‌هاي رو به رشد نمي‌توان از آينده و حيات بلند‌مدت سازمان‌ها اطمينان حاصل نمود. شناسايي فرآيند اکتساب تكنولوژي و عوامل موثر بر آن و همچنين ايجاد زيرساختارهاي لازم براي جذب تكنولوژي اکتساب داده شده، از اهميت اساسي برخوردار است. از اينرو لازم است كه با ايجاد يك ساختار مشخص و هدفمند براي اکتساب تكنولوژي و در نظر گرفتن همه عوامل و جنبه‌هاي مختلف آن، از اثر‌بخش‌بودن اکتساب تكنولوژي انجام شده اطمينان حاصل نمود. روشهاي مختلفي براي اکتساب تكنولوژي و همكاري تكنولوژيكي وجود دارد كه با توجه به نوع نياز سازمان و محتواي تكنولوژي و همچنين خصوصيات شركت‌هاي اکتساب‌دهنده و اکتساب‌گيرنده، بعضي از اين روش‌ها كاراتر و اثربخش‌تر خواهند بود. شناسايي و تدوين مدلهايي كه ما را به تصميم‌گيري صحيح‌تر در زمينه اکتساب تكنولوژي سوق دهد، داراي اهميت زيادي مي‌باشد كه علاوه بر هرز نرفتن سرمايه‌ها و توانمندي‌ها منجر به ايجاد قابليتها و توانمندي‌هاي تكنولوژيكي مورد نظر در سازمان مي‌شود. به هر حال، اکتساب تكنولوژي براي كشورهايي مانند كشور ما كه از نظر سطح تكنولوژي اختلاف زيادي با ديگر كشورها دارند و ناچار به پركردن شكاف تكنولوژيكي خود مي‌باشند، موضوعي بسيار مهم بوده و در صورت عدم وجود نگرش علمي نسبت به آن مي‌تواند منجر به شكست و خطاهاي جبران‌ناپذيري شود. در اين مقاله سعي بر آنست تا بااستفاده از روش آناليز فاکتور، الگويي جهت شناسايي مناسب ترين روش اکتساب تکنولوژي در شرکتها ارائه گردد و الگوي مورد نظر در يک شرکت ايراني آزمون گردد.