مقاله


کد مقاله : 13930608161131828

عنوان مقاله : الگوی پياده سازي مديريت زنجيره تامين در شرکتهاي کوچک ومتوسط

نشریه شماره : 17 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 1101

فایل های مقاله : 518 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هادی حیدری قره بلاغ h.heidaritsb@yahoo.com مدرس -

چکیده مقاله

در گذشته سازمانها با يکديگر همکاري و ارتباط کوتاه مدت داشته و به کسب سود حداکثر در کوتاه مدت مي‌انديشيدند. ولي امروزه با پيدايش شرکت‌هاي کوچک ومتوسط در پارکهاي فناوري اين سازمانها به همکاري يکديگر به روابط بلند مدت و به کسب سود با يکديگر همکاري مي‌کنند. بنابراين براي توليد يک محصول يا ارائه يک خدمت، سازمانهاي مختلفي با يکديگر همکاري مي‌کنند. از اين رو، مديريت زنجيره تامين يکي از راههاي پاسخگويي به روابط بلند مدت و کسب سود بيشتر و سهيم شدن اطلاعات شرکتهاي کوچک ومتوسط با همديگر مي‌باشد. در اين مقاله سعي داريم با بيان تاريخچه و روند شکل گيري و تعريف مديريت زنجيره تامين، ويژگيها، مولفه‌هاي اصلي مديريت زنجيره تامين، عوامل موثر در شکل گيري مديريت زنجيره تامين، مدل مرجع عمليات زنجيره تامين، و بر اساس مطالعات کتابخانه‌اي و ميداني و با روش تحقيق توصيفي- پيمايشي، به نتايج کاربرد مديريت زنجيره تامين در شرکتهاي کوچک و متوسط که عبارت است از : بهبود تمامي تبادلات مشتري، از ورود سفارش تا پرداخت فاکتور، بهبود تمامي تبادلات مواد فيزيکي، از تأمين کننده تا مصرف کننده، بهبود تمامي ارتباطات با بازار، از پيش بيني کل تقاضا تا برآوردن هر سفارش، بهبود فرايند مناسب براي زنجيرة تأمين بپردازيم. و در انتها به نحوه بکارگيري آن در شرکتهاي کوچک و متوسط پرداخته مي‌شود