مقاله


کد مقاله : 139306081624271831

عنوان مقاله : آينده نگاري: نيم نگاهي به تجربيات آغازين ژاپن، آلمان و ايران

نشریه شماره : 17 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 802

فایل های مقاله : 573 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امید مجد رحیم آبادی omid.majd@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 افسون فتح الهی af.fathollahi@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

از آنجا که آينده نگاري در دنياي پر از رقابت و پيچيدگي امروز، امري اجتناب ناپدير است؛ اين مقاله سعي دارد تا ضمن بيان اهميت و ضرورت آينده نگاري، به بررسي مفاهيم و تعاريف آن پرداخته و همينطور تفاوت آينده نگاري را با ساير واژگان مشابه نظير پيش بيني بيان نمايد. در ادامه ضمن معرفي مختصر روشهاي متداول در اين فرآيند، دسته بندي آنها را از نقطه نظر رويکردهاي مطرح ارائه کرده؛ ضمنا نگاهي هم به تجربيات سالهاي اول آينده نگاري دو کشور ژاپن و آلمان داشته باشد؛ و در مقابل تجربيات آغازين آينده نگاري در ايران را معرفي نمايد