مقاله


کد مقاله : 13930608164261826

عنوان مقاله : ارائه چارچوبي براي ارزيابي پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات

نشریه شماره : 17 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 1071

فایل های مقاله : 1.05 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم محامد پور mmohamedpour@itrc.ac.ir - -
2 فاطمه ثقفی saghafi@itrc.ac.ir - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

صاحبنظران دانشگاهی بر این امر توافق دارند که سرمایه گذاریهایی که در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می شود باید به دقت تنظیم، اندازه گیری و کنترل شود. پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای ویژگیهای خاصی از جمله ریسک بالا، بازگشت سرمایه محدود، ناملموس بودن نتایج، دارا بودن هزینه ها و منافع پنهان هستند. وقتی پروژه های آینده نگاری حوزه فناوری اطلاعات انجام می شود ناملموس بودن نتایج چشمگیرتر می شود. تاکنون مقالات مختلفی، پروژه های حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات را با روش کارت امتیازی متوازن مورد سنجش قرار داده اند ولی در ارزيابي پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات کاری انجام نشده است. اين مقاله در قالب ارائه چارچوبي، چگونگي بكارگيري اين مدل را براي ارزيابي و نظارت دقيق¬تر بر پروژه¬هاي آينده¬نگاري فناوري اطلاعات نشان مي دهد.