مقاله


کد مقاله : 13930609103901832

عنوان مقاله : بررسي عوامل موفقيت شرکت‌هاي دانش محور

نشریه شماره : 16 فصل پاییز 1387

مشاهده شده : 1174

فایل های مقاله : 239 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید مهدوی hmahdavi@istt.org - -
2 مرتضی راستی برزکی rasti@istt.ir - -
3 محسن فتح اله بیاتی mfbayati@ind.iust.ac.ir - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه نقش کسب و کارهاي کوچک و متوسط (SME ها) در پيشرفت و توسعه کشورها نقشي حياتي و غير قابل انکار است. سرمايه‌گذاري بر روي اين نوع کسب و کارها به توسعه اقتصاد دانش محور منجر مي‌شود. در کشور ما نيز اخيرا اين مسئله بيشتر مورد توجه قرار گرفته و نهادهاي حمايتي مورد توجه دولت واقع شده است. با توجه به نقش مهم اين سازمان هاي نوپا، بررسي عوامل کليدي موفقيت آنها، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين پژوهش، عواملي که از ديدگاه مديران اين شرکت‌ها در موفقيت اين نوع سازمان‌ها موثرند، به ترتيب اهميت اولويت بندي شده است. اين مقاله در دو بخش کلي ارائه شده است؛ بخش اول به بررسي عوامل موفقيت واحدهاي فناوري اختصاص دارد و در بخش دوم پيشنهادات و راهکارهايي براي رفع موانع پيشرفت ارائه شده است.