مقاله


کد مقاله : 139306091056321835

عنوان مقاله : نقش اينترنت در استراتژي¬هاي رشد موسسه¬هاي کوچک و متوسط (SME)

نشریه شماره : 16 فصل پاییز 1387

مشاهده شده : 1047

فایل های مقاله : 211 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید صحت sehhat@yahoo.com - -
2 مونا عبداله پور abdolahpour@gmail.com - دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

امروزه در بسياري از کشورها، موسسه¬هاي کوچک و متوسط به عنوان عاملان مهم اقتصادي مورد توجه قرار مي¬گيرند و در بازارهاي داخلي و بين المللي فرصتهاي جديدي پيش روي آنها فراهم مي¬شود. موسسه¬هاي کوچک و متوسط براي اينکه بتوانند در اين بازارها، موقعيت رقابتي خود را حفظ کنند بايستي از رشدي مناسب برخوردار باشند. بنا به نظر محققان هيچ تئوري مشخصي که بتواند رشد يک موسسه کوچک يا متوسط را به طور کامل نشان دهد وجود ندارد اما اهميت و کاربرد اينترنت در بين موسسه¬هاي کوچک و متوسط به طور روزافزون در حال افزايش است. با وجود امکانات بالقوه اينترنت، اکثر شرکتها آن را به عنوان يک عامل کليدي در استراتژي¬هاي رشد خود مدنظر قرار نمي¬دهند. اين مقاله به اين موضوع مي¬پردازد که موسسه¬هاي کوچک و متوسط چگونه از اينترنت در استراتژي¬هاي رشد خود استفاده مي¬کنند. تحقيقات نشان مي¬دهد که موسسه¬هاي کوچک و متوسط براي رشد، استراتژي¬هاي رشد "توسعه بازار " و "توسعه محصول " را درنظر مي¬گيرند. اين شرکتها در استراتژي¬هاي رشد خود براي ارتقاي ارتباطات داخلي و خارجي ، کوتاه کردن چرخه خلق محصولات جديد، گسترش جغرافيايي بازارها در سطح محلي و جهاني و ارائه خدمات به مشتريان از اينترنت استفاده مي¬کنند. يکي از معايب "اندازه کوچک"، بدست آوردن مشتريان خصوصاً در بازارهاي بين المللي است که شرکتها براي غلبه بر آن مي-توانند از اينترنت استفاده نمايند. بايد توجه داشت که اين شرکتها براي تبليغ (آگهي) و ايجاد کانالهاي توزيع جديد از اينترنت به¬طور گسترده استفاده نمي¬کنند.