مقاله


کد مقاله : 1393060911021836

عنوان مقاله : بررسي تاثيرات جهاني شدن R&D بر توسعه تکنولوژي و نوآوري

نشریه شماره : 16 فصل پاییز 1387

مشاهده شده : 1215

فایل های مقاله : 396 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا رادفر radfar@gmail.com استاد دکترا
2 عباس خمسه khamseh1349@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

افزايش رقابت و انگيزه بقاء بسياري از سازمان‌ها را برآن داشته که فعاليت‌هاي خود را بر توليدات اساسي و توانمندي‌هاي محوري متمرکز کنند که اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوري‌هاي تکنولوژيک مي‌باشد. انجام تحقيقات در سازمان‌ها با هدف حمايت از نوآوري صورت مي‌گيرد و فعاليت‌هاي R&D بايد فرصت‌هاي کسب‌وکار جديدي خلق کرده و يا کسب‌وکار فعلي سازمان را متحول نمايد. همچنين شدت يافتن رقابت موجب افزايش حمايت کشورها و سازمان‌ها از فعاليت‌هاي R&D شده است. پيچيدگي‌هاي تحقيقات مبتني بر دانش، تکنولوژي و نوآوري و نيز پويايي کسب‌وکار و بازار، سازمان‌ها را مجبور کرده تا در حجم، مقياس، موقعيت مکاني و جهت‌گيري فعاليت‌هايشان تجديدنظر کنند. امروزه R&D تاثير مستقيمي بر نوآوري، بهره‌وري، کيفيت، سطح استاندارد زندگي، سهم بازار و نيز ديگر عواملي که در افزايش توان رقابتي سازمان‌ها موثر هستند، دارد. با ظهور پديده جهاني شدن روش‌هاي کسب تکنولوژي نيز تغيير کرده و روش‌هاي جديدي خلق گرديده که به کشورها و سازمان‌ها امکان دستيابي به تحقيقات در سطوح مختلف را مي‌دهد. در اين مقاله سعي شده تا ضمن ارائه تعريفي از جهاني شدن و R&D، به بررسي تاثيرات جهاني شدن بر R&D شامل ظهور روش‌هاي جديد کسب تکنولوژي که منجر به دسترسي به تحقيقات دانشي و توسعه‌اي مي‌گردد، بررسي شاخص‌هاي تاثيرپذير از R&D، لزوم مميزي R&D و نوآوري در سازمان‌ها، معرفي برخي از فاکتورهاي مرتبط با R&D نظير هزينه، بازار، تکنولوژي، مزيت رقابتي و چالش‌ها و فرصت‌هاي حاصل از فرآيند جهاني شدن بر فعاليت‌هاي R&D در کشورهاي در حال توسعه، پرداخته شود.