مقاله


کد مقاله : 13930609112251837

عنوان مقاله : بررسي برنامه‌ها و سياست‌هاي انتشار فناوري در کشور ترکيه

نشریه شماره : 16 فصل پاییز 1387

مشاهده شده : 908

فایل های مقاله : 194 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ناصر نوروزی nassernor@yahoo.com - دانشجوی کارشناس ارشد
2 فرهاد شاه میری farhad_sh1983@yahoo.com مدرس -

چکیده مقاله

انتشارفناوري به عنوان يکي ازمهمترين پيش نيازها و عوامل اصلي موفقيت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي کشور‌هاي درحال توسعه محسوب مي‌گردد. يک نوآوري فناورانه يک ايده جديد يا يک سيستم جديد وقتي موفق قلمداد مي‌شود که از طرف کاربران پذيرفته و از طريق جامعه کاربران منتشر و پخش گردد. در اين مقاله تعريف ارائه شده توسط سازمان توسعه و همکاري اقتصادي براي انتشار فناوري مورد توجه است . انتشار فناوري، به مفهوم پذيرش گسترده فناوري به وسيله کاربراني غير از مخترع اوليه، براي توليد درآمد، رشد اقتصادي و بازگشت هزينه‌هاي تحقيق و توسعه است. در يک طبقه بندي سه گانه برنامه‌هاي انتشار فناوري در سطوح 1) ارتقاء پذيرش و انطباق 2)افزايش ظرفيت گيرندگي فناورانه 3)ايجاد ظرفيت نوآوري در کشور ترکيه،که يکي ازاعضاي OECD مي باشد، مورد بررسي قرار مي گيرند .