مقاله


کد مقاله : 139306091156591840

عنوان مقاله : راهبرد فناوری و مدلهاي مبتني بر رويکرد موقعيت يابي

نشریه شماره : 15 فصل تابستان 1387

مشاهده شده : 968

فایل های مقاله : 489 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 افسون فتح الهی af.fathollahi@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 سید حبیب الله طباطبائیان taba@tsi.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در دودهه اخیر ، راهبرد توسعه فناوری به عنوان یکی از حیاتی ترین نیازهای بنگاه ها/صنایع مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مدل ها و رویکرد های متفاوتی در حوزه تدوین راهبرد فناوری توسط صاحبنظران این حوزه توسعه یافته است. این مقاله ابتدا مروری بر مفاهیم مرتبط با فناوری و راهبرد فناوری خواهد داشت. سپس در خصوص تقابل راهبرد فناوری و راهبرد کسب و کار و جایگاه هریک در برابر دیگری ،دیدگاه های مختلف را دسته بندی نموده و به تشریح مهم ترین آنها می پردازد. همچنین پس از ارائه توضیح مختصری در زمینه ابعاد راهبرد فناوری ، به تشریح تحولات رویکردهای مدیریتی می پردازد. پس از آن ، خصوصیات رویکردها ونگرش های مختلف در تدوین راهبرد فناوری ، به ویژه رویکرد موقعیت یابی بررسی شده و مدل های مطرح مبتنی بر این رویکرد معرفی و تشریح می شود. در انتها مدل های مذکور بر اساس گام های تدوین راهبرد فناوری، سطح مورد استفاده ، تصمیمات کلیدی در راهبرد فناوری و توجه به فناوری محصول یا فرایند ، در قالب یک جدول با یکدیگر مقایسه شده اند.