مقاله


کد مقاله : 13930609120211841

عنوان مقاله : شاخص های مهم در فرايند پذيرش موسسات انکوباتوري

نشریه شماره : 15 فصل تابستان 1387

مشاهده شده : 1188

فایل های مقاله : 136 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید مهدوی hmahdavi@istt.org - -
2 محمود شیخ زین الدین zeinodin@istt.org - -
3 فخرالدین اشرفی زاده ashrafif@cc.iut.ac.ir - -

چکیده مقاله

فرايند پذيرش موسسات در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان که طي دوره‌اي شش ساله مراحل شکل‌گيري تا تثبيت را پشت سر گذاشته، بر اساس ارزيابي سه عامل کليدي ضورت مي گيرد که در اين مقاله تبيين شده است. اين سه عامل عبارتند از ايده محوري، تيم کاري و برنامه کاري که هر يک از اجزايي تشکيل شده است. مراحل فرايند پذيرش اوليه که مراحل تکامل آن با روش سعي و خطا صورت گرفت، اکنون شامل اطلاع‌رساني، مراجعه و مذاکره اوليه تکميل کاربرگ، مشاوره، اصلاح کاربرگ، تحويل مدارک، بررسي اوليه، تعيين داور، مصاحبه و ارزيابي فني و اقتصادي، تکميل فرم‌هاي داوري، نظرخواهي و بررسي ثانويه، تشکيل شوراي پذيرش و تحليل و تصميم‌گيري نهايي است. شوراي پذيرش و ارزيابي با نظارت بر مراحل اصلي کار، سياست‌هاي تعيين شده توسط شوراي علمي شهرک را اعمال مي‌کند و موسسات را به سمت اهداف شهرک هدايت مي‌نمايد. جو حاکم بر فرايند پذيرش در تمام مراحل آموزشي و اصلاحي است نه گزينشي و رقابتي، حتي موسساتي که با عدم پذيرش مواجه مي‌شوند در طي اين فرايند به نوعي آموزش مي‌بينند و براساس سوالات و بررسي‌هاي انجام شده به نحوي راهنمايي و هدايت مي‌شوند. انسجام، واقع‌بيني، جامع‌نگري، يکنواختي، ثبات در نحوه ارزيابي در شوراي پذيرش سبب شده است که در اکثر موارد نظرات اعضاء بسيار به هم نزديک باشد و جمع‌بندي و رسيدن به تصميم نهايي با اجماع صورت گيرد. حضور دو داور تخصصي يکي با ديدگاه فناوري (علمي) و ديگري با نظرات اقتصادي ( آشنا به بازار) در سنجش قابليت و تناسب متقاضي براي استقرار در مرکز رشد عامل تعيين کننده است. اين روند پذيرش اگرچه ازتجربيات عمومي جهاني در مراکز رشد بهره برده است ليکن از هيچ الگويي مستقيماً اقتباس نشده، بلکه به تدريج و براساس واقعيات و شرايط موجود منطقه تکامل يافته است. اصالت اين فرايند ناشي از بومي بودن آن است.