مقاله


کد مقاله : 139306091221401845

عنوان مقاله : نقش تحقیق و توسعه در ارزش¬آفرینی شرکتها از دیدگاه خبرگان

نشریه شماره : 15 فصل تابستان 1387

مشاهده شده : 901

فایل های مقاله : 203 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رضا صدری نیا m_sadriniya@yahoo.com - دانشجوی کارشناس ارشد
2 محسن وروانی mohsen_varvani@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

فنآوري موجب شده است تا سازمان¬ها بتوانند محصولات و خدمات خود را با كيفيت بالا و قيمت پائين در اختيار مشتريان خود قرار دهند. . اگر شرکتها بتوانند کالاها و خدمات مناسب را با قیمت مناسب، در زمان مناسب و به شیوه¬ای که مشتریان خواهانند ارائه نمایند می¬توانند رضایت و وفاداری مشتریان را به دست آورند. از اینرو شرکتها همیشه به دنبال راه¬های جدید برای ارائه محصولات جدید به شیوه¬های جدید هستند تا بدین ترتیب نیازهای مشتریان بالفعل را برآورده کرده و مشتریان بالقوه را نیز به صورت بالفعل درآورند. برای دستیابی به این اهداف تحقیق و توسعه نقش حیاتی ایفا می کند. در این پژوهش سعی شده است نقش تحقیق و توسعه در ارزش¬آفرینی بنگاه¬ها از دیدگاه خبرگان مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد و برای جمع¬آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش 5 فرضبه مورد آزمون قرار گرفتند که در نهایت تمام فرضبه ها مورد تایید قرار گرفتند.