مقاله


کد مقاله : 139306151036381850

عنوان مقاله : ارتقاء توان مديريتي هسته‌هاي دورة پيش رشد و واحدهاي فناور مستقر در مراکز رشد از طريق انتخاب صحيح سبک مديريتي

نشریه شماره : 13 فصل زمستان 1386

مشاهده شده : 1068

فایل های مقاله : 167 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن فتح اله بیاتی mfbayati@ind.iust.ac.ir - کارشناسی ارشد
2 مرتضی راستی برزکی rasti@istt.ir - -

چکیده مقاله

سازمان‌ها در دوره‌هاي مختلف عمر خود از ايجاد تا مرگ نيازهاي مديريتي مختلفي دارند. بدين معنا که با توجه به شرايطي که در هر دوره از عمر سازمان بر آن حاکم است مديران نيز بايد سبک‌هاي مديريتي گوناگوني را متناسب با شرايط حاکم اتخاذ کنند. در غير اين صورت چه بسا سازماني پيش از رسيدن به مراحل بلوغ و بالندگي با مرگ مواجه شود. اين مسئله در رابطه با واحدهاي فناور مستقر در مراکز رشد و هسته‌هاي دورة پيش رشد اهميتي مضاعف مي‌يابد، زيرا شرکت‌ها يا هسته‌هاي مستقر در اين مراکز بسيار آسيب پذيرند و سوء مديريت در آنها بسيار سريعتر از ساير دوره‌هاي عمر، سبب شکست شرکت‌ها مي‌شود. اتخاذ سبکهاي مديريتي مناسب در دوره‌هاي پيش رشد و رشد نه تنها از مرگ زودرس جلوگيري مي‌کند، بلکه احتمال موفقيت آنها را در دوره‌هاي بعدي نيز افزايش مي‌دهد، زيرا موفقيت سازمانها منوط به گذار موفقيت آميز آنها از تک تک دوره‌ها، بخصوص دوره‌هاي پيش رشد و رشد است. در اين مقاله انواع سبکهاي مديريت و سوء مديريت مورد بررسي قرار گرفته است و با توجه به مکان هسته‌هاي دوره پيش رشد و واحدهاي فناوري مستقر در مراکز رشد بر روي چرخه عمر سازمان‌ها، انواع سبکهاي مناسب و نامناسبي که ممکن است در مديريت سازمان‌ها در اين دوره‌ها بروز کند، معرفي گرديده است. همچنين براي گذار موفقيت آميز از مرحله پيش رشد به مرحله رشد با توجه به سبک مديريتي سازمان در دورهي پيش رشد، سبکي براي سازمان در مرحله رشد پيشنهاد شده است.