مقاله


کد مقاله : 139306151041301851

عنوان مقاله : مديريت دانش؛نظريه‌ها، فناوري‌ها و رويکردها

نشریه شماره : 13 فصل زمستان 1386

مشاهده شده : 1098

فایل های مقاله : 112 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید شفیع زاده shafizadeh11@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مديريت دانش به عنوان يک رشتة علمي حاصل تفکر متخصصاني همچون پيتر دراکر در دهة 1970، کارل- اريک اسويبي در دهة 1980 و نوناكا و تاكاچي در دهة 1990 بوده است. اين مقاله مديريت دانش را از يک چشم انداز تاريخي مورد توجه قرار مي‌دهد، فناوري‌ها و رويکردهاي مهم آن را بررسي مي‌کند و برخي فرصت‌هاي جديد در مديريت دانش را برجسته مي‌کند. چنانچه مديران اهميت اين راهبردهاي مديريت دانش را ناديده بگيرند، سازمان آنها توفيق چنداني به دست نخواهد آورد.