مقاله


کد مقاله : 13930615105181847

عنوان مقاله : مروري بر مفاهيم و روشهاي کمي در ارزش گذاري فناوري

نشریه شماره : 13 فصل زمستان 1386

مشاهده شده : 910

فایل های مقاله : 157 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید حبیب الله طباطبائیان taba@tsi.ir دانشیار دکترا
2 جلیل غریبی jalil_int@yahoo.com - دکترا

چکیده مقاله

روش‌ها و رويکردهاي بسياري تا کنون براي ارزش گذاري فناوري معرفي و به کار گرفته شده‌اند. برخي از اين روش ها از محاسبات رياضي گاها پيچيده‌اي در جهت تعيين ارزش فناوري بهره مي‌گيرند و به روش‌هاي کمي موسوم مي‌باشند در حاليکه روش‌هاي غيرکمي (کيفي) کمتر مبتني بر چنين محاسباتي مي‌باشند. متني که پيش رو داريد مروري است بر مفاهيم و روش‌هاي ارزش‌گذاري فناوري و بنابراين از توضيح روش‌هاي کيفي، مثل مدل‌هاي اقتصاد سنجي ، طوفان فکري و يا روش دلفي ، اجتناب شده است. کليه مطالب در 2 بخش اصلي بيان مي‌شوند. به اين ترتيب که در بخش اول پاره‌اي از مفاهيم اوليه ارزش‌گذاري فناوري مورد بررسي قرار داده ودر بخش دوم تعدادي از مهمترين و معروفترين روشها را معرفي و تا حدودي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم.