مقاله


کد مقاله : 1393061510871848

عنوان مقاله : مديريت دانش و ديدگاه‌هاي اقتصادي

نشریه شماره : 13 فصل زمستان 1386

مشاهده شده : 906

فایل های مقاله : 93 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا ملک زاده rezamalekzadeh@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

يکي از چالش‌هاي مهم پياده‌سازي و پذيرش مديريت دانش به عنوان فلسفه مديريتي در سازمان‌هاي، دانش محور و فناورانه اين است که نرخ برگشت سرمايه احتمالي (ROI) اقدامات مديريت دانش چيست؟ و در ادامه ابزارهاي محاسبه ROI وعوامل اقتصادي مديريت دانش که هزينه‌هاي مشاوره اوليه تا سرمايه‌گذاري در ساختارهاي مديريتي جديد و آموزش کارکنان را شامل مي گرددچه هستند؟ در اين مقاله به بررسي جوانب مالي مديريت دانش از ديدگاه اقتصادي و برگشت سرمايه و نيز ارزش زماني و ارزش تدريجي اقدامات مديريت دانش پرداخته مي‌شود. هزينه‌هاي توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، هزينه‌هاي سربار، پيمانکاري و هزينه‌هاي آشکار و پنهان مديريت دانش و اينکه چگونه هزينه سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد بايد توجيه شوند از مواردي هستند که در اين بررسي مورد توجه قرار مي‌گيرند.