مقاله


کد مقاله : 139306151223251859

عنوان مقاله : رويکرد منبع محور درتدوين راهبرد فناوري

نشریه شماره : 14 فصل بهار 1387

مشاهده شده : 810

فایل های مقاله : 372 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امید مجد رحیم آبادی omid.majd@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 سید حبیب الله طباطبائیان taba@tsi.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

تحولات سريع فناورانه، تغييرات محيط رقابتي، محدوديت منابع وتغيير نياز مشتريان سبب گرديده تا بنگاه‌‌ها راهبردهاي خود را مورد بازنگري قرار داده و با شناسايي راهبردهاي كليدي خود كه بيشترين تأثيرگذاري را در تصميم گيري‌‌‌ها و جهت‌دهي بنگاه ايفا مي‌كند، به بهبود مستمردر راهبردهاي خود پرداخته و با صرف بهينه منابع، بيشترين بهره‌وري را بدست آورند. مجموعه مطالعات موجود و اظهارنظر كارشناسان به اين نكته كليدي ختم مي‌شود كه عامل اصلي در فرايند رقابت پذيري بنگاهها، فناوري است و شايد بتوان گفت كه اين موضوع به عنوان برداشتي يكسان در كليه محافل اقتصادي درآمده است . حجم بالاي سرمايه‌گذاري‌‌هاي انجام شده در زمينه فناوري در كشور‌هاي مختلف جهان بويژه در كشور‌هاي پيشرفته بيانگر اين واقعيت است كه فناوري عامل كليدي مقوله رقابت پذيري در سطح بين المللي است. [1]