مقاله


کد مقاله : 139306151423471865

عنوان مقاله : سرمايه فکري نقطه اتصال دولت، دانشگاه و صنعت مثال بيلان دانش در دانشگاه

نشریه شماره : 11 فصل تابستان 1386

مشاهده شده : 1001

فایل های مقاله : 953 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرضیه بعید فر Baeidfar@aut.ac.ir - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در اين مقاله موضوع مهم سرمايه‌هاي فکري كه در زمينه‌سازي و ايجاد جامعه و سازمان‌ها مبتني بر دانش نقش اساسي ايفاء مي‌کند و خود نيز محصول جامعه و سازمان‌هاي مبتني بر دانش محسوب مي‌شود، مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين سرمايه و يا دارائي در سطح جامعه، دولت‏، صنعت و دانشگاه مطرح است و تجمع آنها دارايي‌هاي فكري كشور را تشكيل مي‌دهد. در اين مقاله با توجه به نقش کليدي دانشگاه در ايجاد جامعه يا سازمان مبتني بر دانش نحوه ايجاد و ارزيابي اين نوع از سرمايه در دانشگاه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همچنين در اين نوشتار برخي از ويژگي‌هاي جامعه دانشي و خصوصيات مديريت دانش و دارايي‌هاي فكري معرفي مي‌شوند.