مقاله


کد مقاله : 139306151436311869

عنوان مقاله : بانك توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط ايران

نشریه شماره : 12 فصل پاییز 1386

مشاهده شده : 1041

فایل های مقاله : 143 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رضا ادراکی edrakim@yahoo.com - -

چکیده مقاله

حمايت‌هاي مالي تنها بخشي از حمايتهاي مورد نياز بنگاه هاي كوچك ومتوسط را شامل مي‌شود كه توسط بانكها، موسسات مالي توسعه‌اي، شركت‌هاي ليزينگ ، شركت‌هاي سرمايه مخاطره آميز و... ،براي كمك و پشتيباني ازاين بنگاه‌ها به اجرا در مي‌آيد.با اين حال توسعه و ايجاد موسسات تخصصي جديد در زمينه فعاليت‌هاي حمايتي مالي و مشاوره‌اي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ضروري بنظر مي‌رسد. بانك توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط ايران يكي از اين موسسات مورد نياز وجديد است كه مي‌تواند نقشي مهم به عنوان يك نهاد مالي توسعه‌اي براي ايجادو شروع كسب وكار بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط و پاسخگويي به نيازهاي خاص آنها داشته باشد. اين بانك به عنوان يك نهاد مالي،و از طريق خدمات مشاوره اي و ارائه محصولات مالي مرتبط و به هنگام، به رشد و تأمين مالي وارايه محصولات تكميلي مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط كمك ‌مي كند. خدمات مشاوره‌اي اين بانك مي‌بايست به طور يكپارچه و فراگير در زمينه حمايت‌هاي مالي و ايجاد كسب و كار ارائه گردد.