مقاله


کد مقاله : 139306161144581875(DOI : 10.7508/jstpi.2015.01.007)

عنوان مقاله : رتبه¬بندی عوامل مؤثر در موفقیت اجرای مدیریت دانش در شرکت¬های دانش¬بنیان؛ مطالعه موردی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

نشریه شماره : 41 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 1413

فایل های مقاله : 626 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محبوبه حقی haghi.mahbubeh@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی
2 مرتضی راستی برزکی rasti@cc.iut.ac.ir دانشیار دکترا
3 حمید مهدوی hmahdavi@istt.ir دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مدیریت دانش یکی از راه‏حل‏های مناسب برای کسب سودمندی و کارایی در سازمان‏ها به شمار می‏آید. روند اوج یافتن نقش دانش در اداره سازمان‏ها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب سیاست‏های راهبردی سازمان‏ها جای گیرد. بر این اساس، توجه ویژه به مدیریت دانش و شناخت مهم¬ترین عوامل مؤثر در اجرای موفق آن از جهت تحقق اهداف سازمان‏ها ضروری به نظر می‏رسد .در این تحقیق با مطالعه مقالات مختلف 30 عامل فرعی در قالب 7 عامل اصلی رهبری، فرهنگ سازمانی، منابع و نیروی انسانی، فناوری اطلاعات، ارزیابی و اندازه¬گیری عملکرد، راهبرد¬ها ، فرایندها و فعالیت¬ها که همان عوامل مؤثر در اجرای موفق مدیریت دانش در شرکت¬های دانش‌بنیان می‌باشند شناسایی شده است و توسط مدیران شرکت¬های مختلف دانش¬بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان رتبه¬بندی شده‌اند. بر این اساس اولویت عوامل اصلی در اجرای موفق مدیریت دانش به صورت منابع و نیروی انسانی، رهبری، راهبرد¬ها، فرهنگ سازمانی، فرایندها و فعالیت¬ها، فناوری اطلاعات و ارزیابی و اندازه¬گیری عملکرد تعیین شده است. از بین عوامل فرعی مؤثر در موفقیت اجرای مدیریت دانش به ترتیب استخدام کارکنان واجد شرایط، برخورداری از یک چشم‌انداز مشترک، ایجاد فضا و زمان مناسب برای بارش افکار و برخورداری از اهداف بلندمدت و کوتاه¬مدت شفاف برای مدیریت دانش بالاترین اهمیت را در موفقیت اجرای مدیریت دانش در شرکت¬های دانش¬بنیان کسب کرده¬اند.