مقاله


کد مقاله : 139306181121541877

عنوان مقاله : نظام ارزيابي توسعه ايده‌هاي نو به منظور استفاده در دوره‌هاي رشد مقدماتي

نشریه شماره : 10 فصل بهار 1386

مشاهده شده : 1146

فایل های مقاله : 450 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 قاسم مصلحي moslehi@cc.iut.ac.ir استادیار دکترا
2 حمید مهدوی mzhdavi@istt.ir - -
3 مرتضی راستی برزکی rasti@istt.ir - -

چکیده مقاله

در دنيايي به سر مي‌بريم كه پيچيدگي رابطه ‌علّي و معلولي به شدت افزايش يافته است و كماكان اين روند ادامه دارد. صاحبان ايده، حاميان آنها و ذينفعان به منظور آغاز يك فعاليت تجاري جديد با سؤال‌هاي متعددي روبرو هستند. سؤال‌هايي نظير "آيا اين ايده به موفقيت مي‌رسد يا نه؟" و "چه نوع توجه و حمايتي براي موفقيت اين ايده لا‌زم است؟" ارزيابي ايده براي نوآوران به منظور آشنايي با نقاط ضعف و قوت ممكن و نيز براي مديران مراكز رشد به منظور پذيرش صاحبان ايده براي استقرار در آن مراكز و شروع حمايت‌هاي متناسب با نيازهاي آنها در ابتداي فرايند نوآوري موضوعي بسيار لا‌زم و در عين حال جذاب است. "نظام ارزيابي اوليه امكان‌سنجي توسعه ايده‌هاي نو" به منظور ارزيابي امكان‌سنجي تجاري‌سازي ايده‌ها در ابتداي فرايند نوآوري تدوين شده است. اين مقاله ضمن معرفي اين نظام به توسعه و بهبود آن به عنوان ابزاري براي كمك به مديران مراكز رشد در فرايند جذب و پذيرش و پي‌بردن به حمايت‌هاي لا‌زم در طي مدت استقرار آنها و نيز آشنا شدن صاحبان ايده با موانعي كه ممكن است به شكست آنها منجر شود، پرداخته است. بهبود نظام با در نظر گرفتن شرايط موجودتيم كاري متقاضيان استقرار در مركز رشد صورت گرفته است. از جمله بخش‌هاي اين مقاله، ارائه يك مطالعه موردي و تجزيه و تحليل نتايجبه دست آمده از نظام مذكور است.