مقاله


کد مقاله : 13930618113391880

عنوان مقاله : مديريت كيفيت در مراكز رشد

نشریه شماره : 10 فصل بهار 1386

مشاهده شده : 933

فایل های مقاله : 136 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا فرجی arfaraji@yahoo.com - -

چکیده مقاله

در اين مقاله ضمن مرور اجمالي بر اصطلاحات استانداردهاي كيفيت از جمله مديريت، نظامنامه، برنامه و اهداف كيفيت، نحوه پيادهسازي، مستندسازي و ارزيابي سيستم مديريت كيفيت ايزو 9000 و نيز تدوين طرح تجاري مركز رشد بر اساس آن ارائه ميشود.