مقاله


کد مقاله : 139306181157321885

عنوان مقاله : نقش پارك‌هاي علم و فناوري براي توسعه فناوري در صنايع كشور

نشریه شماره : 9 فصل زمستان 1385

مشاهده شده : 896

فایل های مقاله : 266 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فریده پور سلیمانیان psoleimanian@yahoo.com - -

چکیده مقاله

امروزه اغلب كشورهاي توسعه ‌يافته به اقتصادهاي نوين دانش‌محور دست يافته‌اند. ايران نيز براساس چشم‌انداز بيست ساله خود در نظر دارد طي دو دهه آينده به اقتصادي مبتني بر دانايي دست يابد. نظر به اينكه پارك‌هاي علم و فناوري يكي از مهمترين مؤلفه‌هاي نظام ملي نوآوري شناخته شده‌اند، چگونگي ايجاد و توسعه آنها در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور ما نيز به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله ابتدا مهمترين رويكردهاي كاربردي جهت تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و توسعه نوآوري‌هاي فناورانه در جهان به اختصار تعيين مي‌شود و سپس نقش پارك‌هاي علم و فناوري تبيين مي‌گردد. در ادامه تجارب برخي صنايع كشور (صنعت نمونه: صنعت آب و برق) در خصوص چگونگي تكميل چرخه پژوهش‌ها و تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي مورد توجه قرار گرفته و در خاتمه راهكارهايي از طريق گسترش همكاري بين صنايع و اين‌گونه مؤسسات علم و فناوري پيشنهاد مي‌شود.