مقاله


کد مقاله : 1393061812031886

عنوان مقاله : فن بازار، جايگاه و كاركرد آن در نظام صنعتي و فناورانه

نشریه شماره : 9 فصل زمستان 1385

مشاهده شده : 1114

فایل های مقاله : 165 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید صمدی samadi@kstp.ir - -
2 امین کلاهدوز kolahdoozan@pwa.ir - -
3 سید رضا حسینی hoseini@pwa.ir - -

چکیده مقاله

توسعه اقتصادي دانش‌محور بنا به تعريف عبارت است از ارزش آفريني در جامعه از طريق دانايي، دانش و فناوري. شكل‌گيري نظامي براي رسيدن به اين هدف، نيازمند زيرساخت‌هايي براي تجاري كردن يافته‌هاي پژوهشي و تسهيل مبادلا‌ت فناوري است. در سال‌هاي گذشته پارك‌هاي علم و فناوري در كشور كم و بيش با هدف كاهش فاصله بين پژوهش‌هاي دانشگاهي و تبديل آن به فناوري ايجاد شده‌اند. ليكن فرايند "توسعه تجاري فناوري" كه خود شامل 5 فرايند فرعي (توليد، انتقال، جذب و بومي‌سازي، اشاعه و مستند سازي) ‌است، همچنان به صورت نامتقارن و ناقص دنبال مي‌شود. يكي از ساختارهايي كه اخيراً براي تسهيل فعاليت‌هاي توسعه و مبادلا‌ت فناورانه در دنيا و به خصوص در آسيا مورد استفاده قرار گرفته، "فن‌بازارها" هستند. فن‌بازار پيشنهاد شده در اين مقاله در واقع جايگزيني نو براي زير ساخت‌هاي متعارف مبادله فناوري است كه ارتباط بين منابع فناوري و كاربران را به شدت تسهيل مي‌كند. در اين مقاله قصد داريم با تبيين مفهوم فن بازار به عنوان يكي از ساختارهاي مهم در توسعه و تجاري‌سازي فناوري و حيطه خدمات آن، به بررسي نوع ارتباط آن با پارك‌هاي علم و فناوري، مراكز دانشگاهي - تحقيقاتي و صنايع بپردازيم.