مقاله


کد مقاله : 139306181213561889

عنوان مقاله : پارک های علمی؛انتظارات،الگوها و دستاوردها"ساخت و مدیریت بر هیئت موسسین:نیازمندیها و تجربیات"

نشریه شماره : 8 فصل پاییز 1385

مشاهده شده : 958

فایل های مقاله : 169 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا حائری یزدی m_hairiyazdi@magfa.com - -
2 باب هادسون hadson@ictrc.ie - -

چکیده مقاله

در اين مقاله چالش هاي موجود در مديريت و اداره اعضاي كليدي هيئت مؤسسين پارك ها تشريح شده و با بررسي وضعيت برخي از پارك هاي موجود، به چالش ها و مشكلا تي كه اينگونه پارك ها با آن روبروهستند، اشاره شده و راهكارها و رويكردهاي غلبه بر اين مشكلا ت مورد بررسي قرار گرفته و نهايتاًً ابزاري را به عنوان راهبرد براي ايجاد و توسعه چشم انداز مشترك و ضروري براي موفقيت پارك ها در يك دوره ميان مدت و بلكه كمي بلندمدت، پيشنهاد شده است. بخش پاياني اين مقاله نيز با تاكيد بر موارد ذيل به بررسي چالش هاي عمده پيش روي پارك ها مي پردازد: مزايا و معايب مشوق هاي مالي؛ نقش مراكز (كانون هاي) منطقه اي؛ تجميع و يكپارچه سازي پايگاه هاي ملي و ناحيه اي شهري؛ طيف رو به گسترش ابزارهايي كه به موازات پارك هاي علم و فناوري براي ترويج كسب و كارهاي مبتني بر دانش مورد نياز است؛ n نقش و مشاركت دانشگاه ها و چگونگي گسترش اين مشاركت ها در آينده