مقاله


کد مقاله : 139306181218191890

عنوان مقاله : نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصتها و تهدید های پارک های علمی ایران؛تاثیرات فناوری های جدید

نشریه شماره : 8 فصل پاییز 1385

مشاهده شده : 953

فایل های مقاله : 129 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید مهبد تولایی mahbod.tavallaee@yahoo.com - -
2 فتانه تقی یاره ftaghiyar@ut.ac.ir دانشیار دکترا
3 ناصر معصومی nmasoumi@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه همگان شاهد تغييرات بسيار سريعي در فناوري هاي اطلاعاتي هستند و اين فناوري هاي جديد منجر به تغييرات شديدي در ساختار اقتصادي شده اند. بيشتر كسب و كارها به هيچ مكان خاصي تعلق ندارند و بدون هيچگونه محدوديتي مي توانند از يك محل به محل ديگر نقل مكان كنند.